Aktuální změny

Dne 29.6.2021 doplněny semináře pro 2. pololetí 2021 

Dne 27. července opraveny vzorečky v peněžním deníku