Aktuální změny

Semináře pro 2. pololetí 2021 se připravují. První poletí bylo ukončeno dne 9.6.2021